A World Gasping for Breath

20,000.00
$ 450.00

Artwork Dimension: 18” W x 24” H

Mixed Media on Canvas

Artist: Arvin Narvaez
SKU: a-world-gasping-for-breath Categories: , Tag:

Ang  paglikha ay tila ba kaakibat na ng buhay ng bawat isa sa atin; na noong naulinigan ang pangangailangan na dumampot ng panulat, papel, pintura o ano mang material upang maipamalas o maisalin ang mga nadama na hatid ng mga pangyayari sa buhay ay sadyang kay hirap pigilan. Sa kabilang dako na kailanman ay hindi ito ninais na mawala sa sistema ng pagkatao. Maging sa kadiliman o kaliwanagan man ng buhay. Alin man sa dalawang ito ay nagiging aspeto at mistulang di alintanang inspirasyon upang ipagpatuloy ang isang gawain.  Maging sa sining o alin mang linyang tinatahak. Pumaloob ang katahimikan ng gabi at pakisama ng mga ilaw sa kalye sa aking buhay at mga gawa. Tila ba nalulong sa paanyaya nitong silakbo ng inakalang nagpapalingas talaga ng apoy sa pag likha.  Sa loob ng mga nakaraang taon, batid naman noon na kahit maging sa umaga ay may yaong kusa ang diwa at pagkatao na gumawa ng obra o ano pa mang mga bagay. Ako ay nabighani sa awit ng kalungkutan na hatid ng gabi, kasabay ng aking paghahanap ng kahulugan sa yaring buhay, nalimot ang iba. Ang ninais lamang ay gumawa at dumipende sa gabi kung saan nakita ang kabilang dako. Di alintana ang pag lubog ng pagkatao. At pag kawala ng pakiramdam sa bawat paanyaya. Sa pagsapit ng mga oras na tila ba nagsiwalat ng katotohanan. Naging manhid sa pagtingin at pagtrato sa mismong noong mga panahon na yoon, ay ang mga siyang dapat pahalagahan.  Naging salat paukol sa mga ibang buhay na nasa tabi. Ilang taon bago natauhan. Naging repleksyon ang sining sa mga gawain na tila sarili lamang ang siyang nakakaalam. Ginustong kumawala sa nagpalubog na sistema na kumain sa pagkatao, prinsipyo at moral sa mundo. Pilit binabalikan ang mga alaala na nagparamdam na buhay ako sa mismong sandali ng paghinga; ngunit tila ba ninakaw na ang mga pakiramdam na nagsasabi na ako ay tao, tila ba nagpapaka tao na lamang, dumaan ang mapag anyayang panahon kasama ang ibat iba nitong mga pakulo, sumabay naman ako sa agos at sa puntong ito ay nagnanais na ng pagbabago. Ang lumikha, pamilya at sining lamang ang hindi umiwan sa akin sa panahong ubos na ako at hindi na kilala ang sarili. Ang musika ay tila ba naubusan na ng liriko dahil hindi ko na matagalan ang pakikinig sa pagbadya nitnong inip. Isang baso na walang laman. Ito ako na humarap sa mundo mga higit kumulang tatlong taon na nakaraan. Ngunit hindi pa rin nawalan ng pag asa. Dinalaw ng reyalisasyon at pagkamulat sa pag uugali, maging sa pakiharap sa mundo. Hindi naging madali ang proseso ng pagbabago. Sinimulan nang tingnan at pasalamatan kung ano ang mayroon ako. Nagsilbing pundasyon ang lumikha at pamilya; ang ilang taon na hinahanap ko ay nasa tabi ko lamang pala. Natanto na ako mismo ang maglalagay kahulugan at direksyon sa buhay, ito ay nakabatay sa paligid na aking ginagalawan. Pinukaw ng liwanag at pag asa ang nooy naghihikahos kong diwa at hinagap. Naapektuhan nito ang ugali at paraan ko sa pagtingin at pag gawa ng sining. Nakakapanibago ngunit napaka ganda ng reyalisasyon na ang buhay ay sa umaga nasasaksihan. Ang liwanag at kulay sa aking pag bagtas. Nag iba ang aspeto ng pag gawa alinsunod sa mga inspirasyon na nag dulot ng kagaanan sa damdamin. Unti unting nagbalik ang nooy nag alisang mga pakiramdam. Ang gabi ay hindi na ninais na muling masaksihan at balikan. Ako ay nakuntento sa bawat pag hinga at walang hinanap na iba. Ang proseso ng pagbabago na noon ay ninanais at pinapangarap, ngayon ay ang siyang patuloy na nilalanguyan ko.

Art Exhibition

Group Exbihition

  May 10, 2015                 KATHA – Rizal Park Visitor’s Center

  October 9, 2014            Salvo International Institute of Rural Reconstruction

  April 5, 2014                  Identity Baguio Museum

  May 31, 2014                 Cosmic Collab II – The Art Haven

  February 1, 2014           Cosmic Collab – Open Studio Gusali Asuncion Café

  September 22, 2011      Espasyo Siningdikato Creativenue 

  July 9, 2011                    Punla – Espasyo Siningdikato Creativenue

Two-man Show

  April 9, 2011                   D’stance – Espasyo Siningdikato Creativenue